Referensbild - Startsida

KUNSKAP
ENGAGEMANG
HANDLING

fråga om hiv

Har du en fråga eller fundering gällande hiv, så kan du fråga oss här!

Att leva med hiv

En stor undersökning som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag.

Aktuellt

Din berättelse behövs!

Positiva Gruppen Väst har startat arbetet med en vittnesbank. Vi vill samla in erfarenheter av att leva med hiv. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist. Vittnesbanken byggs upp av personliga erfarenheter som görs anonyma. Vem du är kommer alltså inte att synas i arbetet utåt […]

Hiv och relationer – Positive Living!

Varmt välkommen till en diskussionskväll för män som lever med hiv med föredrag av Jeanne Masimango, sexualrådgivare med stor erfarenhet av att arbeta med frågor om hiv. Hösten 2013 startar Hiv-Sverige en föreläsningsserie för heterosexuella män som lever med hiv. Under ett års tid kommer vi att ha fem interaktiva föreläsningar på olika platser i […]

Konferensinbjudan: Hiv med andra ögon!

Hur kan vi tillsammans förändra dagens syn på hiv? Trots effektiv behandling och låg eller obefintlig smittsamhet hos välbehandlade hivpositiva personer är stigma och fördomar i samhället fortfarande ett problem, vilket i sin tur leder till sämre livskvalitet för personer som lever med hiv. Vad är den egentliga orsaken till detta och hur kan vi […]

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

”Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går […]

Hiv i media


Var med och stöd Hiv-Sverige i kampen. Beställ ditt
red ribbon här!

Beställ nu!

Red Ribbon
Hiv-Sverige är med i

Cookies på webbplatsen

 

© 2011-2014 Hiv-Sverige. Alla rättigheter förbehålles.

Hiv-Sverige
Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm

Tel: 08-714 54 10
E-post: info@hiv-sverige.se

xhtml 1.0 | plucera webbyrå