pratbubblor web header 1200×315

Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en ideell förening som sedan 1990 arbetar med målet att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi är en nationell paraplyorganisation som samlar regionala och rikstäckande patient- och stödföreningar av, med och för personer som lever med hiv och deras anhöriga. Läs mer om oss

vi

WAD20152
We are
nobigdeal

Juridisk rådgivning för personer som lever med hiv

Hiv-Sverige tillhandahåller juridisk rådgivning till personer som lever med hiv. Vi kan stödja dig i ärenden gällande migration- och asylrätt, diskriminering och brott samt patienträtt. Klicka här för att läsa mer

Hivtest
– enda sättet att få veta!


Regelbunden testning och tidig behandling är det bästa sättet att ta ansvar för sin egen sexuella hälsa och för att minska spridningen av hiv.

Hivtest är gratis och man kan testa sig på bland annat vårdcentral, infektionsklinik och ungdomsmottagning samt där testning utförs av frivilligorganisationer.

Läs mer om hivtest


Kontakta vår ombudsman

Har du råkat ut för dåligt bemötande eller diskriminering på grund av att du lever med hiv? Skriv om din upplevelse till oss. Genom din berättelse kan vi fortsätta förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv i Sverige.

We are Survivors

We are Survivors

Red Ribbon modell 3

Beställ Red Ribbon

Kontakta Hiv-Sverige

Kontakt

Hivtest

Om hiv och hivtest

Våra projekt

Pressrum

Pressrum

NO.BIG.DEAL

No.Big.Deal

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning