Rådgivning

Rättigheter

Alla har samma rätt till gratis vård och behandling när man lever med hiv i Sverige. Du kan läsa om alla rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid hiv under fliken rättigheter.

Vi erbjuder expertrådgivning till personer som lever med hiv, myndigheter och professionen i alla frågor gällande hiv.

Har du upplevt dålig bemötande eller diskriminering? Anmäl här!

Juridisk rådgivning 

Vi erbjuder juridisk rådgivning för personer som lever med hiv samt med handledning till vårdpersonal och jurister via. Juridisk rådgivning finns tillgänglig per telefon måndag till torsdag 9-15.

Exempel på juridiska ärenden

David har fått avslag på en ansökan om bistånd hos socialtjänsten och behöver hjälp med att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Han får hjälp med att skriva överklagandet och väljer att själv skriva under.

Maria lever i en svår relation och mannen hotar att sprida ut att hon är hivpositiv till deras bekanta om hon lämnar honom. Hon vänder sig till rådgivningen för att få stöd och rådgivning angående sina rättigheter.

Abraham har sökt asyl i Sverige, han är homosexuell och kommer från ett land där det är förbjudet med samkönad kärlek. Han riskerar ett långt fängelsestraff i hemlandet utan tillgång till livsnödvändig behandling, men har fått avslag på sin ansökan. Eftersom han inte har berättat att han lever med hiv tidigare är detta en omständighet som inte har varit med i Migrationsverkets och Migrationsdomstolens bedömningar. Tillsammans med rådgivningen diskuterar han om det finns möjlighet att skriva en ny ansökan till Migrationsverket.

karin laine 2

Juridisk ombudsperson

Karin Laine, jurist
E-post: karin.laine@hiv-sverige.se
Tel: 08-1200 5103

Åsa Cronberg

Advokat

Åsa Cronberg, Advokat
E-post: radgivning@hiv-sverige.se