Styrelse


Vid det ordinarie årsmötet 2017 valdes:

Ordförande; Christina Franzén
E-post: ordforande@hiv-sverige.se

Vice ordförande; Johannes Bucht Gille
E-post: viceordforande@hiv-sverige.se

Kassör; Eva Lilja
E-post: eva.lilja@telia.com

Sekreterare; John Krüger

Ledamot; Josefin Beran

1:e ersättare; Hans Johansson

2:e ersättare; Yvette Kamikazi

Internrevisor; Marika D

Vad är hiv?

Om hiv

Vad vi gör

våra projekt

Senaste nytt

Pressrum

Rådgivning

Rådgivning
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedInEmail this to someone