pratbubblor web header 1200×315

Engagera dig i Hiv-Sverige

Här nedan har vi samlat information om hur du kan engagera dig och stödja vårt arbete till förmån för personer som lever med hiv.

Enskilda personer som lever med hiv kan genom att bli medlem i Hiv-Sverige stödja oss i arbetet med att förbättra villkoren och rättigheterna för alla som lever med hiv och förbättra hivpreventionen på nyckelgruppernas villkor.

Hiv-Sverige representerar alla personer som lever med och berörs av hiv i Sverige oavsett kön, sexuell läggning och etnisk tillhörighet och arbetar utifrån de erfarenheter och behov personer som lever med hiv har. Vi välkomnar alla som ställer sig bakom våra stadgar, värdegrund och syfte och som vill stödja vårt arbete.

Du som lever med hiv kan ansöka om enskilt medlemskap i Hiv-Sverige oavsett om du är medlem i någon av våra medlemsföreningar eller inte.

Som medlem får du möjlighet till engagemang, aktiviteter och uppdrag. Du får möjlighet att prenumererar på vårt nyhetsbrev, möjlighet att ingå i det nordiska hivnätverket Hiv-Norden och naturligtvis tillgång till stöd och information från vår rådgivning, ombudsman och informationsavdelning.

Du kan använda formuläret nedan eller skicka in en medlemsansökan skriftligen till Hiv-Sverige, Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Vid inskickande av denna medlemsansökan samtycker du till att Hiv-Sverige använder dina uppgifter för att kommunicera med dig samt till att du registreras i Hiv-Sveriges medlemsregister. Dina uppgifter är skyddade enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Fält markerade med * är obligatoriska.

Rätt att erhålla medlemskap i Hiv-Sverige har varje förening eller självhjälpsgrupp i Sverige som organiserar personer som lever med hiv och där personer som lever med hiv har ett avgörande inflytande över verksamheten.

Ansökan

För att ansökan skall behandlas måste ansökan vara skriftlig och undertecknad, denna ska lämnas till Hiv-Sveriges styrelse som beslutar om godkännande.

Till ansökan ska bifogas:

  • föreningens/organisationens stadgar som visar att PLHIV har en avgörande inflytande över verksamheten.
  • skriftligt intyg som visar att föreningen/organisationen godkänner Hiv-Sveriges stadgar.
  • protokoll som visar hur den sökande föreningen/organisationen bildats.
  • protokoll där styrelsen konstituerat sig.
  • protokoll där föreningen/organisationen tagit beslut om att ansöka om medlemskap i Hiv-Sverige.

Medlemskap i Hiv-Sverige innebär:

 Att föreningen/organisationen har rätt att representera sig med fyra representanter på Hiv-Sveriges årsmöte. Två av dessa representanter ska vara valbara till Hiv-Sveriges styrelse. Hiv-Sverige anordnar även organisationsmöte minst två gånger per år där minst en representant från organisationen/föreningen kallas till mötet. Medlemskap hos Hiv-Sverige som medlemsförening kostar 1000kr per år.

Juridiska personer (föreningar och demokratiskt uppbyggda organisationer) kan genom att bli medlem i Hiv-Sverige visa sin solidaritet med personer som lever med hiv i Sverige samt stödja oss i arbetet med att förbättra villkoren och rättigheterna för personer som lever med hiv och förbättra hivpreventionen på nyckelgruppernas villkor.

Hiv-Sverige representerar alla personer som lever med hiv i Sverige oavsett kön, sexuell läggning och etnisk tillhörighet och arbetar utifrån de erfarenheter och behov personer som lever med hiv har. Vi välkomnar alla som ställer sig bakom våra stadgar, värdegrund och syfte och som vill stödja vårt arbete.

Ansökan behandlas av styrelsen som sedan sänder beslut om antagande. Medlemsavgift för juridisk person är 1000 SEK per år.

Som juridisk person får ni dessutom rätt att använda vår logga om ni vill tala om att ni är medlem i t.ex trycksaker och på internet. Ni vår vårt nyhetsblad 4 gånger om året. Möjlighet att deltaga på våra seminarier och konferenser samt möjlighet att deltaga på vårt årsmöte och organisationsmöte med 1 representant som har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

Enskilda personer, oavsett hivstatus, kan genom att bli medlem i Hiv-Sverige visa sin solidaritet med personer som lever med hiv i Sverige samt stödja oss i arbetet med att  förbättra villkoren och rättigheterna för personer som lever med hiv och förbättra hivpreventionen på nyckelgruppernas villkor. Hiv-Sverige representerar alla personer som lever med hiv i Sverige oavsett kön, sexuell läggning och etnisk tillhörighet och arbetar utifrån de erfarenheter och behov personer som lever med hiv har.

Medlemsavgiften är på 100 SEK per år.

Som medlem får du ett Red Ribbon pin och vårt nyhetsblad 4 gånger om året och du får möjlighet att deltag på alla våra event och konferenser. Som medlem har du dessutom möjlighet att deltag på organisationsmötet och på årsmötet med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Stöd vårt arbete

Red Ribbon (Röda Bandet) är den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Genom att bära ett Red Ribbon stödjer du arbetet till förmån för personer som lever med hiv. Beställ här!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedInEmail this to someone