Basfakta om hiv och aids

Texten om basfakta om hiv och aids är framtagen i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Vad är hiv?

Hiv är ett virus och förkortningen betyder på svenska ”humant immunbristvirus” (på engelska Human Immunodeficiency Virus). Aids är ett sjukdomstillstånd som orsakas av hiv. Förkortningen betyder på engelska Acquired Immuno Deficiency Syndrome (översatt till svenska blir det ”förvärvat immundefektsyndrom”). ”Syndrom” är ett sjukdomstillstånd med många olika symtom, alla med samma orsak.

Att leva med hiv och att ha aids är alltså inte samma sak. Att vara hivpositiv eller leva med hiv innebär att leva med en pågående infektion med ett virus som oftast tar lång tid på sig att orsaka allvarlig skada i kroppen. Att vara leva med hiv behöver inte betyda att man känner sig sjuk. Viktigt att veta är att hiv kan överföras trots att man inte känner sig sjuk. Hiv kan överföras vid oskyddade sexuella kontakter, graviditet, förlossning, amning och genom injektionsverktyg (sprutor).

Hur fungerar hiv?

Hiv tillhör en grupp virus som kan ta sig in i och angripa många olika celler i kroppen. Hos en person som blir smittad av hiv angrips och förstörs celler, vita blodkroppar, som kallas T-celler eller ”hjälparceller”. Dessa celler har en viktig roll i vårt immunförsvar (kroppens försvar mot sjukdomar). Antalet av dessa ”hjälparceller” mäts i blodet. Även utan behandling med ”bromsmediciner” mot hiv brukar det ta lång tid från smittotillfället till dess att personen blir allvarligt sjuk, i medeltal omkring tio år. Förloppet är dock olika hos olika individer. När immunförsvaret försämrats och antalet ”hjälparceller” har kommit ner till väldigt låga nivåer kan kroppen drabbas av olika svåra infektioner, till exempel en svår lunginflammation som heter Pneumocystis, en typ av hudcancer som heter Kaposis sarkom eller återupprepade svampinfektioner i luftvägarna eller matstrupen. Aids betyder att man har fått en eller flera av dessa svåra sjukdomar.

Hur märker man att man har hiv?

Många märker det inte alls, andra kan 1-2 veckor efter att de blivit smittade få symtom som påminner om andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar eller utslag. Det enda säkra sättet att få veta om man blivit smittad med hiv är att testa sig. Detta görs genom ett blodprov. Om provet visar att man är smittad heter det att man är hivpositiv. Kan hiv behandlas med antibiotika? Nej, antibiotika biter inte på virus. Det finns idag inga mediciner som kan bota hiv, man bär på viruset hela livet. Däremot finns flera mediciner som kan bromsa virusets skadeverkningar i kroppen och därmed stärka immunförsvaret och förhindra att man utvecklar aids. Även om man har behandling finns virus kvar i kroppen. Vid en fungerande behandling med ”bromsmediciner” är smittsamheten betydligt lägre än om hivinfektionen är obehandlad. Särskilt stor är smittsamheten det första halvåret efter att man blivit smittad.

Vad är aids?

Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar man kan få när hiv har skadat immunförsvaret och gjort att de ”hjälparceller” som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Man kan få symtom från hud och slemhinnor, feber, avmagring, trötthet, svampinfektioner, diarréer och lunginflammation. Har man herpesvirus ”vilande” i kroppen kan det vakna till liv och ge munsår, herpes i underlivet eller bältros. Vid behandling med bromsmediciner mot hivinfektionen förhindrar man den skada av immunförsvaret som ger aidssjukdomarna. Bromsmedicinerna minskar antalet virus i blodet och hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot infektioner och andra sjukdomar.

Virus och celler

Virus är små organismer, mindre än bakterier, och olika virus kan ge en rad olika sjukdomar, allt från vanlig förkylning till herpes och gulsot. Virus kan inte föröka sig på egen hand. Det måste ta sig in i andra levande celler och utnyttja deras ”cellmaskineri” för att kunna göra nya kopior av sig själva. Hiv angriper oftast en typ av celler i människokroppen, vita blodkroppar som kallas T-hjälparceller, som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Just dessa celler har på sin yta ett protein (äggviteämne) som tjänar som mottagare för viruset. När viruset fastnar på dessa mottagare (som kallas CD4) tränger hiv in i cellen och börjar där föröka sig. Målceller i slemhinnorna spelar stor roll när hiv smittar genom sexkontakt, som är det vanligaste sättet att överföra smittan. Viruset sprids med kroppsvätskor som blod, sperma och slidsekret – men bara om dessa vätskor kommer i kontakt med slemhinnor eller öppna sår hos en annan person.
Hiv hör till en grupp som heter lentivirus, ”långsamma virus”. Med det menas att virus kan ”sova” i kroppens celler under kort eller lång tid, för att plötsligt vakna till liv och börja angripa kroppens immunförsvar. Det är hivvirusets förmåga att ”gömma sig” och att göra om sig till nya varianter som gör det så svårt att bota hiv och aids samt att göra ett vaccin som fungerar.

Hur började det

Hiv är mycket likt ett virus (SIV) som finns hos apor i Västafrika och som ger aporna symtom som liknar aids. Någon gång i början av 1900-talet tror man att det virus som gett upphov till den globala hivepidemin överfördes från apa till människa. Eftersom apkött varit en vanlig föda kan detta t ex ha skett när jägare fångade apor eller styckade dem.

Det som vi idag kallar aids upptäcktes första gången sommaren 1981. I USA blev ovanligt många unga män, som tidigare varit friska, sjuka i en speciell sorts lunginflammation (Pneumocystis) och hudcancertumören Kaposis sarkom. Alla visade sig ha ett immunförsvar som fungerade väldigt dåligt. Många av männen var homosexuella, och man trodde först att det försvagade immunförsvaret hängde ihop med manlig homosexualitet. Senare upptäcktes att narkomaner som delat sprutor fått sjukdomen, liksom människor som fått blodtransfusioner med smittat blod. Man förstod då att orsaken var en specifik organism och att den också kan spridas mellan man och kvinna, inte bara vid sex mellan män. 1983 hade man hittat viruset som var orsak till sjukdomen – hiv.

Uppdaterad 2016-09-27
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedInEmail this to someone