Vad är hiv?

Hiv står för humant immunbristvirus

Humant – betyder att det är för människor. Immunbrist – att det påverkar immunförsvaret negativt. Virus – att det är ett virus och inte en bakterie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det, men det finns i dag effektiv medicinsk behandling för att motverka detta. Det finns inget botemedel för hiv, men tack vare medicinerna kan man leva med hiv som en kronisk sjukdom.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Om inte hiv upptäcks och behandlas kan det orsaka aids. Viruset har då gjort att de t-celler som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som kan uppstå. Med fungerande behandling leder inte hiv till aids.

Det finns behandling!

Dagens effektiva kombinationsbehandling hindrar hivviruset från att utvecklas i kroppen. Behandlingen håller nere virusnivåerna på en mycket låg, oftast omätbara nivå. Har man omätbara virusnivåer är risken för att överföra hiv till någon annan obefintlig. Därför är det viktigt att hiv upptäcks tidigt, så att medicinsk behandling kan påbörjas tidigt, för att minska risken för att överföra viruset till någon annan. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering.

Hur överförs hiv?

Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk behandling. Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras. Vid obehandlad hiv kan viruset överföras på tre sätt:

1) oskyddat sex
2) blod
3) från mor till barn

Det är allt, något annat sätt finns inte. Viruset dör i kontakt med luft.

Oskyddat sex

Med välfungerande behandling är risken att hiv förs vidare till andra obefintlig vid sex med kondom, även vid oskyddat sex är risken mycket liten. All tillgänglig forskning visar att det är så.  Ingen har fått hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige. Inte en enda en.

Blod

Vad gäller blod måste det komma in i blodomloppet på en annan person för att hiv ska kunna överföras. Att en person blöder är alltså i sig ingen fara. Vid injektion av droger är det däremot viktigt att inte dela sprutor och andra verktyg.

Mor till barn

Under graviditet och förlossning kan hiv överföras från mor till barnet om ingen av de får medicinering. Personer som lever med hiv får medicinskbehandling under graviditeten och förlossningen vilket gör att viruset inte överförs till barnet. Amning är för säkerhets skull inte tillåtet.

Symptom på hiv?

De allra flesta får aldrig några symptom på hiv. Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få symtom som påminner om andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna körtlar eller utslag. Det enda säkra sättet att få veta om du har hiv är att testa dig.

Testa dig?

Genom att testa dig och veta din hivstatus kan du ta hand om din egen och andras hälsa. Det enda sättet att veta är att göra ett hivtest. Om du testar positivt får du tillgång till behandling och medicinering.

Läs mer om hivtest


Var kan jag testa mig?

Hivtest ska enligt lag kunna tas anonymt och kostnadsfritt på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar och privatläkarmottagningar. Är du under 25 år kan du även testa dig på din ungdomsmottagning.
Läs mer om var du kan testa dig

Effektiva mediciner

I dag finns det riktigt bra hivläkemedel. Medicinerna gör att immunförsvaret inte bryts ner – och om det hunnit bli påverkat byggs det helt enkelt upp igen. För att behandlingen ska fungera måste vi ta en eller flera tabletter varje dag.

Somliga kan få besvärande biverkningar. Det skiljer sig från individ till individ hur man reagerar på olika läkemedel. En del känner inget alls medan andra har stora besvär. Biverkningar kan vara både fysiska och psykiska.

Då livskvaliteten direkt påverkas av biverkningar är det viktigt att minska dem så mycket det går. Ett sätt kan vara att byta sort, men ibland är det inte så enkelt. Medicinerna har blivit allt bättre med åren, men eftersom behandlingen är livslång kan även mindre biverkningar vara tuffa att leva med.

Statistik

I Sverige har cirka 12 000 fall av hiv rapporterats sedan 1983. Drygt 7 000 personer lever i dag med hiv i Sverige, detta innebär en hivprevalens på cirka 70 personer per 100 000 invånare (cirka 0,07 %) vilket är bland de lägsta i Europa. Varje år får cirka 450 personer en hivdiagnos i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten 2017

Global statistik

Enligt UNAIDS lever cirka 36 miljoner människor med hiv i världen. Varje år får cirka 2.1 miljoner människor en hivdiagnos. Trots att det finns effektiva mediciner, är det bara cirka 17 miljoner som har kontinuerligt tillgång till antiretrovirala mediciner. Varje år beräknas drygt 1 miljon människor att dö på grund av aidsrelaterade sjukdomar i onödan för att de inte har tillgång till hivmediciner. Källa: UNAIDS 2017

Vanliga frågor om hiv

Hur fungerar hiv?

Hiv står för Human Immunodeficiency Virus eller humant immunbristvirus på svenska. Hiv likt alla andra virus förökar sig genom att angripa målceller och med hjälp av dem föröka sig i kroppen. Hiv är ett retrovirus, vilket innebär att det har en relativt låg smittsamhet, förutom under de första månaderna då virusmängden är hög och då de flesta ännu inte vet att de har fått hiv. Retrovirus kopierar in sig i arvsmassan, vilket betyder att en hivinfektion inte läker ut. Det finns i dag inget vaccin eller bot mot hiv, däremot finns det livslång behandling.

Virus är små organismer, mindre än bakterier, och olika virus kan ge en rad olika sjukdomar, allt från vanlig förkylning till herpes och gulsot. Virus kan inte föröka sig på egen hand. Det måste ta sig in i andra levande celler och utnyttja deras ”cellmaskineri” för att kunna göra nya kopior av sig själva. Hiv angriper oftast en typ av celler i människokroppen, vita blodkroppar som kallas T-hjälparceller, som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Just dessa celler har på sin yta ett protein (äggviteämne) som tjänar som mottagare för viruset. När viruset fastnar på dessa mottagare (som kallas CD4) tränger hiv in i cellen och börjar där föröka sig. Målceller i slemhinnorna spelar stor roll när hiv smittar genom sexkontakt, som är det vanligaste sättet att överföra smittan. Viruset sprids med kroppsvätskor som blod, sperma och slidsekret – men bara om dessa vätskor kommer i kontakt med slemhinnor eller öppna sår hos en annan person.
Hiv hör till en grupp som heter lentivirus, ”långsamma virus”. Med det menas att virus kan ”sova” i kroppens celler under kort eller lång tid, för att plötsligt vakna till liv och börja angripa kroppens immunförsvar. Det är hivvirusets förmåga att ”gömma sig” och att göra om sig till nya varianter som gör det så svårt att bota samt att göra ett vaccin som fungerar.

Vad är aids?

Begreppet aids kommer från engelskans Acquired Immuno Deficiency Syndrome, förvärvat immundefektsyndrom på svenska. Syndrom är ett sjukdomstillstånd med många olika symptom som har samma orsak.  Aids uppstår när immunförsvaret är så nedbrutet av hiv att man riskrerar flera livshotande infektioner, till exempel cancer, hjärt-, kärl- och leversjukdomar samt svampinfektioner i luftvägar eller matstrupen. Obehandlad hiv leder till aids som är dödligt, men om behandling sätts in kan immunförsvaret återhämta sig. En person som en gång haft aids kan alltså återgå till att leva med hiv utan detta immundefektsyndrom.

Kan en skaffa biologiska barn?

Ja! En person som lever med hiv kan både bli gravid genom samlag och föda – vaginalt eller kejsarsnitt – utan att överföra hiv till barnet. Personer som lever med hiv kan även få hjälp med spermatvätt för att undvika att överföra hiv. Alla gravida erbjuds hivtest vid rutinkontroll och om den gravida lever med hiv får hen behandling så att viruset inte överförs till barnet under graviditeten och förlossningen. Det är dock fortfarande rekommenderat att avstå från att amma för att minska risken för överföring.

Kan hiv överföras om en får blod på huden?

Nej, hiv kan inte leva utanför kroppen och dör i kontakt med luft. För att hiv ska kunna överföras måste det komma in i kroppen – direkt in i blodomloppet. Huden är en effektiv barriär som stänger ute hiv. Att få blod, sperma eller slidsekret på huden är ingen fara. Även om en har ett litet sår på handen, litet skärsår på fingret eller liknande överförs inte hiv på det sättet.

Kan hiv överföras via handtag eller sedlar?

Nej, hiv kan inte leva utanför kroppen och dör i kontakt med luft. För att hiv ska kunna överföras måste det komma in i kroppen – direkt in i blodomloppet. Huden är en effektiv barriär som stänger ute hiv. Hiv överförs inte via handtag, sedlar, mynt eller liknande – blött som torkat blod.

Kan hiv överföras via saliv?

Nej, hivviruset finns inte i saliv. Det går alltså utomordentligt bra att kyssa och hångla utan att hivvirus kan överföras. Detsamma gäller om en delar vattenflaska, glas, bestick, mat och så vidare. Hiv överförs inte heller om det finns munsår eller liknande med i bilden när det kommer till saliv.

Hur började det?

Hiv är mycket likt ett virus (SIV) som finns hos apor i Västafrika och som ger aporna symtom som liknar aids. Någon gång i början av 1900-talet tror man att det virus som gett upphov till den globala hivepidemin överfördes från apa till människa. Eftersom apkött varit en vanlig föda kan detta t ex ha skett när jägare fångade apor eller styckade dem.

Det som vi idag kallar aids upptäcktes första gången sommaren 1981. I USA blev ovanligt många unga män, som tidigare varit friska, sjuka i en speciell sorts lunginflammation (Pneumocystis) och hudcancertumören Kaposis sarkom.

Alla visade sig ha ett immunförsvar som fungerade väldigt dåligt. Många av männen var homosexuella, och man trodde först att det försvagade immunförsvaret hängde ihop med manlig homosexualitet. Senare upptäcktes att narkomaner som delat sprutor fått sjukdomen, liksom människor som fått blodtransfusioner med smittat blod. Man förstod då att orsaken var en specifik organism och att den också kan spridas mellan man och kvinna, inte bara vid sex mellan män.

1983 hade man hittat viruset som var orsak till sjukdomen – hiv.

Vad är Röda Bandet (Red Ribbon)?

1991 fick Visual AIDS i New York en idé till en internationell symbol för kampen mot aids. En symbol för solidaritet och tolerans med de som ofta blir diskriminerade av allmänheten – de som lever med hiv och aids. I samma stil som ”Yellow Ribbon” – som var populärt i USA vid den tiden som en symbol för att stödja soldaterna i Gulfkriget – skapades Röda Bandet.

Efter de första evenemangen i New Yorks artistvärld siktade Visual Aids på Tony Awards prisutdelningen. I en spontan kampanj skickade volontärer brev med Röda Bandet till alla medverkande. Olyckligt nog var filmskådespelaren Jeremy Irons den ende som bar symbolen den kvällen. Tv-publiken hade inte blivit informerad om vad den nya symbolen betydde. Numer är nästan alla medvetna om Röda Bandet eller har ett själv. Symbolen kom till Europa påsken 1992 när fler än 100 000 Röda Bandet distribuerades under Freddie Mercury Aidsgalan på Wembley Stadion i London. Fler än 1 miljard människor i över 70 länder världen över såg konserten på tv. Samma dag grundades Red Ribbon International i London.
(källa: Red Ribbon International)

Läs mer och beställ här

Vad är Världsaidsdagen (World AIDS day)?

Världsaidsdagen, World AIDS Day (WAD) infaller den 1 december. Det är en internationell minnesdag för att uppmärksamma hiv och aids.

Fråga oss!

Har du en fråga gällande hiv? Skriv din fråga i formuläret nedan så återkommer vi med svar så fort vi kan. Du kan även ringa oss.