Hivtest Örebro län

Örebro läns landsting

 

Hallsberg:
Hallsbergs ungdomsmottagning
Transtensgatan 26

Karlskoga:
Karlskoga ungdomsmottagning
Centralplan 1
Tjejer under 21 år, killar under 26.
Tel. 019-602 67 30

Kumla:
Ungdomsmottagningen i Kumla
Fylstamottagningen, Sörbyvägen 8
Tjejer under 21 år, killar under 26.
Tel. 019-602 67 30

Lindesberg:
Lindesbergs ungdomsmottagning
Bytesgatan 8
Tjejer under 21 år, killar under 26.
Tel. 019-602 67 30

Örebro:
Infektionsmottagningen
Universitetssjukhuset, A-huset
Tidsbokning tel. 019-602 10 00

STD-mottagningen
Universitetssjukhuset, A-huset
Tidsbokning tel. 019-602 25 76, texttel. 019-670 25 58

Invandrarhälsan Örebro
Nygatan 7
För asylsökande och nyanlända invandrare i Örebro.
Tel. 019-602 67 58

Ungdomsmottagningen Knuffen
Nygatan 7
Tjejer under 21 år, killar under 26.
Tel. 019-602 67 30