Hivtestning banner hemsida1
Hivtestning banner hemsida2
Hivstestning banner hemsida3
Hivtestning banner hemsida4

Hivtest och behandling är bästa prevention

Hivtestning är den viktigaste delen av kostnadseffektiv hivprevention. Regelbunden testning och tidig behandling är det bästa sättet att ta ansvar för sin egen hälsa och för att minska spridningen av hiv.

Hivtest är gratis och man kan testa sig bland annat på vårdcentral, infektionsklinik och ungdomsmottagning samt där testning utförs av frivilligorganisationer.


Det finns behandling!

Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll.  Hiv är då inte längre livshotande och kan i princip inte föras vidare till andra. Det är inte ens säkert att du som lever med hiv någonsin känner dig sjuk. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv  är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering. Dagens Antivirala kombinationsbehandlingar är så effektiva att det inte går att överföra viruset.

Hivtestning bild2.1


Hivtest – enda sättet att veta säkert!

 


När ska en ta ett hivtest?

Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är en uppföljningstid på 6 veckor för laboratorietest och 8 veckor för snabbtest. Det vill säga en ska ta ett hivtest 6-8 veckor efter en har exponerats för hiv, för att få ett 100% säkert svar. Men det går bra att testa sig redan efter 1-2 veckor efteråt. De allra flesta hivtest kan detektera hiv tidigt. Om en har gjort ett test efter 2 veckor kan det vara bra att göra ett nytt test efter 4-6 veckor för att vara helt säker.

Ökad hivtestning!

Vi arbetar för att öka tillgängligheten till hivtestning och få bort hinder som gör att man väljer att inte testa sig

Det gör vi bland annat genom påverkansarbete, upplysning och framför allt genom samverkan med hälso- och sjukvården, våra medlemsorganisationer och andra organisationer som arbetar med hiv.

Hivtestning bild1
_MG_4337

Hur går ett hivtest till?

Ett hivtest är ett blodprov som kan tas på två sätt: i armvecket eller ett stick i fingret. Ett prov som tas från armvecket skickas iväg till laboratorium för analys och du får svaret efter ca en vecka. Ett prov som tas i fingret, appliceras på en teststicka, detta kallas för snabbsvarstest och du får resultatet efter cirka 10-15 minuter.

Kosnadsfritt

Hivtest ska enligt lag vara anonymt och kostnadsfritt, kunna tas på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar eller privatläkarmottagningar. Infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar har oftast störst erfarenhet och kunskap om hivtestning och rekommenderas i första hand.

Är du under 25 år kan du även testa dig på din ungdomsmottagning.

Hivtest

Positivt testsvar – första steget i en utredning

Negativt svar

Ett negativt resultat, ”hivnegativ” betyder att du inte har några antikroppar eller antigener mot hiv, du kan vara säker på ditt testresultat om testet är gjort efter uppföljningstiden. Uppföljningsperioden för ett hivtest är 8 veckor för snabbsvars-respektive 6 veckor för laboratorietester. Om testet gjordes inom ett par veckor efter risktillfället är rekommendationen att följa upp testet med ett nytt test när det har gått 6-8 veckor. Detta för att vara 100% säker på testsvaret.

Positivt svar

Ett positivt testresultat, ”hivpositiv” betyder att antikroppar mot hiv har upptäckts vilket tyder på hiv. För att bekräfta att testet inte visat fel genomförs ett konfirmationstest inom en vecka för att säkerställa diagnosen.

Hivtest med snabbsvar

Hitta din närmaste mottagning

Hivtest är det enda sättet att ta reda på om du har hiv. De allra flesta får aldrig några symptom på hiv. Det är därför viktigt att testa dig om du tror att du har utsatt dig för risk.

Vanligaste frågorna om hivtest

Varför ska jag testa mig?

För att veta sin hivstatus och för att inte råka överföra hiv till någon annan

Vad kostar det att testa sig?

Hivtester är gratis i hela Sverige

Var kan jag testa mig?

Man kan testa sig på bland annat vårdcentralen, infektionskliniken och ungdomsmottagningen samt där testning görs av frivilligorganisationer.
Hitta din mottagning här.

När ska jag testa mig?

När man själv är orolig för att man kan ha fått hiv.

Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är en uppföljningstid på 6 veckor för laboratorietest och 8 veckor för snabbtest. Det vill säga att man ska ta ett hivtest 6-8 veckor efter man har exponerats för hiv, för att få ett 100% säkert svar. Men det går bra att testa sig redan efter 1-2 veckor efteråt. De allra flesta hivtest kan detektera hiv tidigt. Har man gjort ett test efter 2 veckor kan det vara bra att göra ett nytt test efter 4-6 veckor för att vara helt säker.

Måste man vara 18 år för att testa sig?

Nej, alla som vill oavsett ålder kan hivtesta sig.

Hur stor är risken att få hiv?

Sannolikheten att hiv överförs när man har en välfungerande medicinsk hivbehandling i Sverige är liten, mindre än 1 på 150 000 ligg. Det är 25 gånger högre risk att träffas av blixten! Om man inte vet sin egen eller sin sexpartners hivstatus och har oskyddat sex ökar risken så klart.  Är du osäker är det alltid bättre att du testar dig.