Dubbelinfektion med hepatit C

En stor del av de hivpositiva i Sverige har också ett annat virus som heter hepatit C. 90 procent av dessa personer är före detta eller nuvarande injektionsnarkomaner, några kommer från länder i Afrika där hepatit C är vanligt. En mindre andel har fått smittan genom infekterade blodprodukter. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, finns det idag ungefär 130 miljoner människor i världen som bär på hepatit C. Ca 2 000 får diagnosen hepatit C i Sverige varje år.

Vad är hepatit C?

Hepatit C är ett virus som orsakar inflammation i levern. De flesta (70- 80%) som blir smittade bär på infektionen hela livet, men det är få som känner några symtom. En del kan uppleva svaga symtom som trötthet eller led- och muskelsmärtor. Sjukdomen kallas därför ofta för ”smygande”. Hos många som bär på hepatit C kan infektionen leda till leversjukdomar, skrumplever, leversvikt och i några % levercancer. Om man dricker mycket alkohol, är storrökare eller har andra virus samtidigt (till exempel hiv eller hepatit B) får man en svårare hepatit C infektion.

Hur smittar hepatit C?

Sjukdomen smittar via blod, det vill säga genom att blod från den som bär på viruset kommer i kontakt med en annan människas blod. Det kan till exempel ske genom blodtransfusion med smittat, okontrollerad blod eller genom att man delar injektionsspruta med en smittad person. Viruset kan också spridas om man inte steriliserar nålar vid tatuering eller piercing. Risken att få hepatit C vid samlag är mycket liten. Det gäller också smitta mellan mor och barn vid förlossning. I Sverige testas sedan 1990 allt donerat blod för hepatit C.

Hur behandlas hepatit C?

Diagnosen hepatit C ställs genom ett blodprov, som visar virus i blodet. Före det har man tagit ett blodprov som visar antikroppar mot hepatit C. Alla som bär på antikroppar bär inte på viruset, infektionen kan självläka hos 20-30 procent. De flesta med hepatit C har förhöjda levervärden, men höjda värden behöver inte alltid betyda att man har allvarliga skador på levern. Idag finns effektiva läkemedel mot hepatit C. Interferon var det första läkemedlet som har effekt på hepatit C-virus. Interferon liknar ett protein (äggviteämne) som kroppen tillverkar för att stärka immunförsvaret och hämma virus. Idag rekommenderas behandling med så kallat pegylerat (långsamt verkande) interferon, som man ger sig själv som injektioner under huden en gång i veckan. Pegylerat interferon kombineras med ett läkemedel som heter ribavirin, ett antivirusläkemedel som förstärker effekten av pegylerat interferon och som man tar som kapslar eller tabletter morgon och kväll. Även om viruset inte försvinner för gott kan behandling löna sig. Medicinerna hjälper levern att arbeta bättre, och minskar risken för att man ska få skrumplever eller levercancer.

Varför är det viktigt för hiv-positiva att få behandling mot hepatit C?

I levern finns vissa enzymer som hjälper till att ta hand om ämnen som är skadliga för kroppen, till exempel droger och alkohol. Levern är också en viktig ”mellanstation” för de flesta läkemedel. Även hivläkemedel måste passera levern innan de når sitt ”mål”. För att behandlingen mot hiv ska lyckas krävs en fungerande lever. Om inte levern fungerar kan det bli för mycket – eller för litet – av läkemedlen i kroppen. I vissa fall kan man behöva kompensera för en dålig lever genom att behandla med en högre dos med risk för fler biverkningar. Internationella studier visar att många människor med både hiv och hepatit C (30-40 %) kan botas från sin hepatit C-infektion. Dubbelinfekterade patienter behandlas på samma sätt som andra patienter med hepatit C fast behandlingstiden är längre. Normal behandlingstid är 48 veckor istället för 24, eftersom immunförsvaret är försvagat av hivinfektionen. Interferon och ribavirin kan påverka vissa hivläkemedel, därför får man vara noga med kombinationen. Det bästa är om man kan börja ta behandlingen mot hepatit C innan hivbehandlingen börjar. Hepatit C-infektionen är ocksåviktig att behandla ”för sin egen skull”, eftersom den kan leda till allvarlig sjukdom och för tidig död, särskilt hos dem som har nedsatt immunförsvar, hos många med hiv blir hepatit C-infektionen svårare och utvecklas snabbare.Patientorganisationen Riksföreningen Hepatit C har bildats för att stödja människor som är smittade med hepatit C och deras anhöriga. Förutom riksföreningen finns idag lokalföreningar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. http://www.hepatitc.org/(Länk Till Riksföreningen Hepatit C.