Att leva med hiv

Att leva med hiv idag innebär att leva med en kronisk sjukdom och därmed livslång medicinering. Hiv går inte att bota, men dagens mediciner gör att man kan leva ett långt och gott liv med hiv. En fungerande vård och medicinering gör att man aldrig insjuknar i aids. Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll.  Hiv är då inte längre livshotande och kan i princip inte föras vidare till andra. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till behandling.