Att leva med hiv

Allt du behöver veta om hiv:

• Att leva med hiv i dag innebär att leva med en kronisk infektion och därmed livslång medicinering.

• Hiv går inte att bota, men dagens mediciner gör att en kan leva ett långt och gott liv med hiv.

• En fungerande vård och medicinering gör att en aldrig insjuknar i aidsrelaterade sjukdomar.

• Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll, även kallad omätbar virusnivå.

• Vid omätbar virusnivå kan hiv inte längre skada immunförsvaret och kan inte heller överföras till andra vid varken oskyddat sex eller graviditet.

• Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling.

Omätbart = Oöverförbart 

Välbehandlad hiv med omätbar virusnivå kan inte överföras vid varken oskyddat sex eller vid graviditet. Detta är budskapet i O=O.