Att leva med hiv

Idag finns det kunskap och mediciner som gör att du kan leva med hiv.  Att leva med hiv innebär att leva med en livslång kronisk sjukdom och därmed livslång medicinering. Hiv går inte att bota, men dagens mediciner gör att du kan leva ett långt liv med hiv. En fungerande vård och medicinering gör att hiv aldrig utvecklas till aids. Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll.  Hiv är då inte längre livshotande och kan i princip inte föras vidare till andra. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till behandling.  Läs mer: Vad är hiv?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedInEmail this to someone